Cây công trình - Kinh nghiệm trên 20 năm tại Việt Nam

Khai thác, vận chuyển cây xanh

Vận chuyển cây xanh đóng một vai trò tiên quyết đối với việc sinh trưởng & phát triển của cây. Việc khai thác và vận chuyển cây xanh một cách hợp lý và hiệu quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với...

Thiết kế công trình cây xanh

Công trình cây xanh là công trình quan trọng đạt được hiểu quả cao trong sử dụng năng lượng và vật liệu, giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường. Đồng thời công trình cây xanh được thiết kế để có...